Reklama
 
Blog | Milan Bendl

Bude prezident ředitelem České televize?

A premiér šéfem ČeTKy a rozhlasu?

Absurdní otázka. Přece nemůže být prezident či premiér zároveň šéfem hlavního veřejnoprávního média, které má být objektivní a nezávislé.

Nebo to tak někde funguje? Věřte či nevěřte - funguje: v pražské komunální politice.

Například Praha 7 vydává již léta časopis HoBuLet, který svým názvem připomíná Holešovice, Bubeneč a Letnou. Dříve vycházel na obyčejném novinovém papíře, nyní je v křídovém provedení roznášen zdarma do všech domácností, což radnici stojí pěkných pár milionů z veřejného rozpočtu. Vedoucím redakční rady není nikdo jiný, než sám pan starosta.

Na posledním jednání zastupitelstva vznesli opoziční zastupitelé (Zelení a SNK-ED) naivní požadavek, aby v předvolebním čísle tohoto radničního plátku byl vyhrazen prostor pro všechny kandidující subjekty – sdělily by občanům svou vizi a představily by své čelní kandidáty. Pan starosta se tomu ovšem bránil, jak lev. Argumentoval, že politické strany si mají zaplatit inzerci, že žádný jiný prostor v HoBuLetu nedostanou, neb zde musí být jen tématické články vybrané redakční radou.

Když jsem ráno našel předvolební číslo ve schránce a letmo jej prolistoval, hned mi došlo, proč pan starosta nechtěl přistoupit na žádný kompromis. Titulní strana – velká fotka starosty. Editorial – píše nám starosta. První dvoustrana – náš starosta bojuje za větší bezpečnost a podporuje rozvoj. Druhá dvoustrana – pan místostarosta vyřešil snad všechny potíže s dopravou, staral se též o čistotou a zeleň. Třetí dvoustrana – paní radní pečuje o kulturu, sport i seniory. Čtvrtá dvoustrana – další místostarosta hlídá vyrovnaný rozpočet. Další dvoustrana – rozhovor. No jak jinak – zase se starostou! Zbývá jen inzerce a jsme pěkně na konci čísla. Celý obsah naprosto nekritický. Prostor zde nedostal jediný zastupitel, který není radním, jediný vedoucí odboru úřadu MČ, jediný vedoucí výboru či komise. Čistý monolog vládnoucí chunty.

Reklama

Inu, v Rudém právu též nevyšel nikdy chartistům, nestraníkům, či nezávislým ochranářům přírody ani fejeton. Ani Rudé právo nás však svou jednostrannou ideologií neotravovalo navěky. Náš pan starosta a šéf redakční rady v jedné osobě už doufám stříhá metr. Stýskat se nám po jeho totalitních praktikách opravdu nebude.